Naslovna > Novosti > Lazarski rečnik > Nikola Tesla prvi zamislio Internet
19:11 - 12. 11. 2018.
Nikola Tesla prvi zamislio Internet

U svojoj autobiografiji "Moji izumi" (My Inventions, 1919), Nikola Tesla je, govoreći ondašnjim tehničkim rečnikom, opisao ono što bi se danas zvalo bežični Internet, mobilna telefonija i GPS. Nažalost, nedovoljno je poznata ova vizionarska zamisao našeg naučnika, koju je on u svom delu predstavio ovako:

Ovaj izum je bio jedan od mnogih izuma obuhvaćenih mojim "Svetskim sistemom" bežičnog prenosa koji sam, po povratku u Njujork 1900. godine počeo da komercijalizujem. Neposredna svrha ovog mog poduhvata jasno je u kratkim crtama data u tehničkom opisu toga vremena iz koga navodim sledeće:

"Svetski sistem" je kombinacija izumiteljevih originalnih otkrića u toku dugotrajnog perioda istraživanja i eksperimetisanja. Ne samo što putem bežičnog prenosa ovaj sistem omogućava da se trenutno i precizno prenese bilo koji signal, poruka ili znak u sve krajeve sveta, već se isto tako uspostavlja veza između postojećih telegrafskih, telefonskih i drugih signalnih stanica, a da pri tom niukoliko ne mora da se menja njihova sadašnja oprema. To znači da telefonski pretplatnik može odavde da pozove bilo kog pretplatnika na Zemljinoj kugli i da razgovara sa njim. Jedan prijemnik, ne veći od ručnog sata, omogućiće mu da čuje, bilo da se nalazi na kopnu ili moru, govor, odnosno muziku iz nekog drugog mesta, bez obzira na njegovu udaljenost.

(...)

Prva stanica "Svetskog sistema" može se pustiti u rad za devet meseci. Sa ovakvom stanicom bilo bi izvodljivo dostići električne aktivnosti do oko deset miliona konjskih snaga i ona je tako projektovana da bez posebnih troškova može obavljati ogroman broj tehničkih radnji. Među njima se mogu navesti i sledeće:
(1) međusobno povezivanje postojećih telegrafskih centrala ili ustanova širom sveta;
(2) uspostavljanje tajne državne telegrafske službe čiji rad nije moguće ometati
(3) međusobno povezivanje postojećih telefonskih centrala ili ustanova na Zemljinoj kugli;
(4) univerzalna distribucija opštih vesti putem telegrafa ili telefona u službi štampe;
(5) uspostavljanje službe na principima "Svetskog sistema" za dostavljanje obaveštenja isključivo u privatne svrhe;
(6) međusobno povezivanje rada svih berzi na svetu;
(7) uspostavljanje "Svetskog sistema" za distribuciju muzike itd;
(8) univerzalno registrovanje vremena jeftinim časovnicima koji sa astronomskom preciznošću označavaju vreme i ne traže nadzor;
(9) prenošenje širom sveta znakova, brojeva itd, bilo da su kucani na mašini, bilo rukom ispisivani;
(10) uspostavljanje svetske službe za potrebe trgovačke mornarice koji navigatorima svih brodova omogućava da besprekorno kormilare bez kompasa, da tačno određuju lokaciju, čas i brzinu, da sprečavaju sudare i nesreće itd;
(11) uvođenje svetskog sistema štampanja na kopnu i moru;
(12) svetski sistem za reprodukovanje fotografija i svih vrsta crteža ili zapisa koji bi se otpremili širom sveta.

Za one kojima je savremena tehnologija manje bliska, evo i objašnjenja kako su neke od ovih 12 mogućnosti Teslinog "Svetskog sistema" danas dostupne svakome na Zemljinoj kugli:
1. Internet je praktično ukinuo potrebu za telegrafom
2. Kriptovani e-mail i druge vrste elektronske komunikacije
3. VOIP telefonija preko Interneta, a i mobilna telefonija
4, 5, 6. i 9. Omogućeno raznim vrstama Internet servisa (http, e-mail, ftp, irc...)
7. Tesla sigurno nije mislio na web pirateriju muzičkih sadržaja :)
8. Ovo može i Internetom i mobilnom telefonijom
10. GPS navigacija putem satelita je dostupna čak i na novijim mobilnim telefonima
11. i 12. Priprema za štampu svih vrsta publikacija se Internetom dostavlja štamparijama, gde god se one nalazile

Više detalja pročitajte u knjizi: Nikola Tesla: "Moji izumi", ISBN 86-7652-042-9

A u izjavi iz 1909. godine, koju je preneo časopis "Popular Mechanics", u članku "Wireless of the future", Nikola Tesla kaže i sledeće:

"Uskoro će biti moguće, na primer, da poslovni čovek u Njujorku diktira uputstva koja će se istog trena otkucana pojaviti u Londonu ili negde drugde. Moći će sedeći za svojim stolom da razgovara s bilo kojim telefonskim pretplatnikom u svetu. Biće potrebno samo nošenje instrumenta pristupačne cene ne većeg od sata, koji će svom nosiocu omogućiti da čuje bilo gde na moru ili kopnu na udaljenosti od hiljadu milja. Moći će da se sluša ili šalje govor ili pesma u najudaljenije krajeve sveta. Na isti način bilo koja vrsta slike, crteža ili štampane stvari moći će da bude transferovana sa jednog na drugo mesto. Milionima takvih instrumenata moći će da se upravlja iz jedne jedine stanice. Tako će biti krajnje jednostavno najudaljenije krajeve sveta držati u međusobnom kontaktu. Pesma nekog velikog pevača, govor političkog vođe, predavanje naučnika tako će moći da budu preneseni publici raštrkanoj širom sveta."

Ovo je, valjda, svakom današnjem korisniku Interneta jasno. I dostupno!
U međuvremenu je od ovog mog pisanija, nastalog u maju 2009. godine, u julu 2012. nastao projekat "Teslina vizija Interneta". Pogledajte i vest o izložbi.